ร่องรอย...ความทรงจำ

posted on 21 Mar 2015 13:45 by deepdee
ไม่ว่า... จะสุขแค่ไหน 
ทุกข์เศร้าโศกเพียงไร
สิ่งที่หลงเหลือไว้มีเพียงแค่....ร่องรอย
ร่องรอยของความสุข ร่องรอยของน้ำตา (ความทุกข์) 
ร่องรอยพวกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ความทรงจำ"
 
#ล่ำลาอาทิตย์ตก
##อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
13.03.2015

Comment

Comment:

Tweet